Uppdaterat: 12/4

Banan är vara öppen med ordinarie greener

Spel med lägesförbättring med 1 klubblängd på den finklippta delen av spelfältet gäller tillsvidare

Ni  kommer att märka en del förändringar då ni printar scorekort i terminalen.
För kännedom har vi mätt om banan.
Det innebär att vid återöppnandet av ordinarie bana har vi nya längder på samtliga tee´s.
53 ( gamla gul ) 49 ( gamla blå ) 44 ( gamla röd ) 40 ( gamla orange )
Detta är de längder som kommer att gälla. Det blir nya tee-markeringar samt att det ger oss även en ny slopetabell

Samtidigt som dessa ändringar är gjorda har hålens index ändrats.

Några tee´s är under uppbyggnad vilket kan ge provisoriska tee-platser under våren

 

Varning! Vi har haft flertalet inbrott i bilar på parkeringen den senaste tiden. Lämna inget kvar i bilen