Uppdaterat:7/12

Flera av tee-placeringarna är flyttade inför vintern. Provisoriska utslagsplatser på de flesta hålen.
Detta innebär att banan ej är hcp-grundande under vintersäsongen

Vi närmar oss vintersäsongen och därmed ökad risk för frost vissa morgnar.
Det innebär att morgontidiga spelare får se upp. Det är absolut förbjudet att beträda frostiga greener.
Banan är väldigt mjuk vilket även inkluderar greenerna. Det blir lätt nedslagsmärke. Hjälp till att laga.

Nu är det ständigt bilförbud. Vi har fått mycket vatten senaste dagarna och mer väntas enligt prognoserna

Lägesförbättring, en klubblängd, gäller på finklippta delen av spelfältet tills vidare.

Varning! Vi har haft flertalet inbrott i bilar på parkeringen den senaste tiden. Lämna inget kvar i bilen