Uppdaterat: 16/4

Banan öppen med ordinarie greener

Bilförbudet hävt.

Bunker med blå pinne är tagen ur spel.