Arbetet med fairways är i stort sett avklarat. Vi har även arbetat med en del mindre ytor på hål 5 och 11 men är ej helt klara. Samtliga ytor skall vältas gäller då även hål 14, 16 och 18.
Greenerna är idag hål-pipade vilket kommer att märkas en tid framöver. // Banarbetarna