Information och försäljning av spelrätter

Spelrättsbevis krävs för samtliga fullvärdiga, lågsäsong samt vardagsmedlemskap fr.o.m 22 års ålder.

För er som vill sälja, hyra ut eller överlåta spelrätter – kontakta Kansliet, 0410-330460 eller kansli@trelleborgsgk.se

Vid överlåtelse av spelrätt kan man ladda ner blanketter här nedan  eller hämta blanketter på kansliet.
Om det är en ny medlem ska denne även fylla i medlemsansökan.

NamnPrisTelefon nr 
Kontakta säljaren vid köp av Spelrätt.
Fredrik Matilainen500 kr0734-151552
Gertrud Nåslund600 kr0702-756444
Rickard Isaksson450 kr0705-361165
Jan Borgman500 kr0730-757023
Ken Löfgren500 kr040-471645 el. 0707-712362
Conny Sjögren600 kr040-472325
Lars Åström500 kr0707-457050
Göran & Anita Strömgård2 x 400 kr046-123050
Ingrid Jönsson500 kr0410-12975
Isabell Bengtsson500 kr0733-405927
Jörgen Hagmann495 kr0705-359057
Tomas Larsson500 kr0706-556949
Lars Nihlén500 kr0765-261246
Harry Ballesteros1000 kr+4561802579
Inga Lindelöf500 kr0709-371936
Pontus Simonovski500 kr0709-158253
Mats Wernheden700 kr040-911478
Ann Jäderqvist500 kr0708-641714
Persson Anita500 kr0410-330560
Karin Jahresäter500 kr0706-445206
Thomas Neglén500 kr0705-303303
Emil Myllenberg500 kr0733-728025
Fredrik Johansson400 kr0701-701968
Kai Nilsson3 x 350 kr0702-455527
Marianne Schyllert500 kr0708-350104
Folke Fougt500 kr040-968419
Satu Nyström500 kr0708-440540
Per Höijer500 kr0733-605065
Ulla Johnsson500 kr0703-593255
Julian Nihlén350 kr0734-000850
Cecilia Wettstam2 x 400 kr0764-022111
Marie-Louise och Ture Green2 x 500 kr0410-13158
Göran Löwenberg400 kr0709-165310
Lennart Nord2 x 400 kr0707-346579
Ingemar Gerbro300 kr0708-209172
Anita Torstensson2 x 400 kr0700-177698
Martin Jagrin500 kr0708-189210

Blanketter
Överlåtelse av spelrättsbevis  »
Upplåtelse av spelrätt  »
Medlemsansokan»
Autogiroblankett  »
Delbetalning via MoreGolf »