En golfvärds arbetsuppgift.

Kom ihåg att Du som golfvärd är klubbens ansikte utåt och att hjälpa både gäster och medlemmar till rätta.

Till er som får förtroendet att verka som golfvärdar lämnar vi också förtroendet att med ett trevligt och vänligt bemötande leva upp till klubbens ”affärsidé”. Varje medlem, greenfeespelare, gäst till shop eller restaurang skall känna sig varmt välkommen. Tänk på att du som golfvärd är klubbens representant. En grundregel för golfvärden är att uppträda som på samma sätt som du själv skulle förvänta dig eller vilja bli bemött i motsvarande situation.

Spela aldrig polis. Det ska vara kul att vara golfvärd!! Styrelsen anser det angeläget att bemanna med golfvärdar och det som förväntas av golfvärden är:

  • Att hälsa välkommen och vara behjälplig i förekommande situationer
  • Att tillsammans med receptionen sätta samman tre- och fyrbollar
  • Att tillsammans med receptionen hålla obokad tid tom om förseningar uppstår
  • Att tipsa om att alltid ha kontakt med bollen framför Att övervaka spelet ute på banan
  • Att aldrig råka i konflikt på grund av golfvärdskapet
  • Att försöka informera om att få spelet att flyta och därmed undvika onödigt långa rondtider
  • Att golfvärden vid meningsskiljaktigheter (lugn och sansat) meddela att alla påtalande händelser automatiskt rapporteras på särskild rapportblankett till klubbens klubbchef och styrelse
  • Att påtala brott mot etiska golfregler, t ex inte återlägga uppslagen torv, dra bagvagnen mellan greenbunker och green, inte laga nedslagsmärke e t c.
  • Att informera om pausen efter 9 hål, 8 min

Om det finns tid över så är det bra om Golfvärden kan övervaka spelet ute på banan. Genom att synas på banan med golfbil, försedd med ”GOLFVÄRD”, har golfvärden möjlighet att se hur spelet flyter samt också möjlighet att växla några ord med spelarna. Viktigt är dock att golfvärden inte stör spelet genom ”felaktiga körvägar”

Juni   
DatumDagLedig (Tillsatt=X)
Övrigt
6Lördag
7Söndag
14Söndag
20Lördag
22Måndag
23Tisdag
24Onsdag
25Torsdag

Juli
 x 
Datum DagLedigt (Tillsatt=X)Övrigt
1Onsdag
3Fredag
4LördagX
6Måndag
7Tisdag
8Onsdag
10Fredag
11Lördag
19Söndag
20Måndag
21Tisdag
22Onsdag
24Fredag
25Lördag
26Söndag
27Måndag
28Tisdag
29Onsdag

Augusti
   
Datum DagLedigt (Tillsatt=X)Övrigt
1Lördag
3MåndagX
7Fredag
10MåndagX
14Fredag
15Lördag
16Söndag
17Måndag
21Fredag
23Söndag
24Måndag
28Fredag
29Lördag
30Söndag
31Måndag

September   
Datum DagLedigt (Tillsatt=X)Övrigt
12Lördag
19Lördag
26Lördag