En golfvärds arbetsuppgift.

Kom ihåg att Du som golfvärd är klubbens ansikte utåt och att hjälpa både gäster och medlemmar till rätta.

Till er som får förtroendet att verka som golfvärdar lämnar vi också förtroendet att med ett trevligt och vänligt bemötande leva upp till klubbens ”affärsidé”. Varje medlem, greenfeespelare, gäst till shop eller restaurang skall känna sig varmt välkommen. Tänk på att du som golfvärd är klubbens representant. En grundregel för golfvärden är att uppträda som på samma sätt som du själv skulle förvänta dig eller vilja bli bemött i motsvarande situation.

Spela aldrig polis. Det ska vara kul att vara golfvärd!! Styrelsen anser det angeläget att bemanna med golfvärdar och det som förväntas av golfvärden är:

  • Att hälsa välkommen och vara behjälplig i förekommande situationer
  • Att tillsammans med receptionen sätta samman tre- och fyrbollar
  • Att tillsammans med receptionen hålla obokad tid tom om förseningar uppstår
  • Att tipsa om att alltid ha kontakt med bollen framför Att övervaka spelet ute på banan
  • Att aldrig råka i konflikt på grund av golfvärdskapet
  • Att försöka informera om att få spelet att flyta och därmed undvika onödigt långa rondtider
  • Att golfvärden vid meningsskiljaktigheter (lugn och sansat) meddela att alla påtalande händelser automatiskt rapporteras på särskild rapportblankett till klubbens klubbchef och styrelse
  • Att påtala brott mot etiska golfregler, t ex inte återlägga uppslagen torv, dra bagvagnen mellan greenbunker och green, inte laga nedslagsmärke e t c.
  • Att informera om pausen efter 9 hål, 8 min

Om det finns tid över så är det bra om Golfvärden kan övervaka spelet ute på banan. Genom att synas på banan med golfbil, försedd med ”GOLFVÄRD”, har golfvärden möjlighet att se hur spelet flyter samt också möjlighet att växla några ord med spelarna. Viktigt är dock att golfvärden inte stör spelet genom ”felaktiga körvägar”

Juni   
DatumDagLedig (Tillsatt=X)
Övrigt
1Fredag
3Söndag
7Torsdag
8Fredag
9Lördag
10Söndag
11Måndag
15Fredag
16Lördag
17Söndag
22Fredag
23Lördag
25Måndag
29Fredag

Juli
 x 
Datum DagLedigt (Tillsatt=X)Övrigt
1Söndag
3Tisdag
4Onsdag
6Fredag
7Lördag
8Söndag
10Tisdag
11Onsdag
13Fredag
22Söndag
23Måndag
24Tisdag
25Onsdag
27Fredag
28Lördag
29Söndag
30Måndag
31Tisdag

Augusti
   
Datum DagLedigt (Tillsatt=X)Övrigt
5Söndag
11Lördag
12Söndag
13Måndag
16Torsdag
19Söndag
23Torsdag
24Fredag
27Måndag
31Fredag