Torsdagen 5/11 hölls Höstårsmötet på Klubben. Vi fick leta upp alla stolar och sitta trångt då det kom långt fler än de 50 medlemmar som vi hade gissat på. Kul! Alla valen för nästkommande period klarades av. Lennart Eriksson fick fortsatt förtroende att leda Styrelsearbetet även under 2016. De två motioner som Styrelsen lagt till mötet blev också enhälligt besvarade med Ja. Nu väntar ett intensivt arbete för den nya styrelsen att tillsätta en bolagsstyrelse och övervaka arbetet med bildandet av ett driftsbolag. Klubbstyrelsen består av Lennart Eriksson – ordförande. Ledamöter Mona Ter Laak, Anders Dahlström, Per-Olof Jönsson, Emil Borin, Hans Hansson och Henric Borg. Suppleant Pia Dahav. Utöver dessa adjungeras också Pro, Krögare och Klubbchef till styrelsemötena.