LOKALA REGLER

”Boll som oavsiktligt rubbas på green”

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Onormala markförhållande ( Regel 25-1 )

1a Sprickor i marken och obeväxta områden på den finklippta delen av spelfältet ( endast fairway ) är Mark under arbete ( MUA )        Störande inverkan av dessa sprickor och områden på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel.

1b Stenbeklädda delar av spelfältet på hål 1, 16, 17 och 18 samt trädrötter på spelfältet på hål 4, 7 och 9 är att betrakta som störande inverkan när en boll ligger i eller berör olägenheten eller när denna inverkar på området för spelarens sving.
Inverkan på spelarens stans anses, i sig, inte utgöra störande inverkan enligt denna regel.Mark under arbete ( Regel 25-1)

Alla vitmarkerade område betraktas som onormala markförhållande.

Oflyttbara hindrande föremål

Samtliga avståndsmarkeringar på banan markerar till mitt på green och är oflyttbara, hindrande föremål (Regel 24-2)
Sten i bunker är flyttbara, hindrande föremål

Avståndsmätare. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare, under fastställd rond, använder avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel ( t.ex höjdskillnader eller vindhastighet ) bryter spelaren mot Regel 14:3