LOKALA REGLER

 

  1. ”Boll som oavsiktligt rubbas på green”

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

  1. Mark under arbete ( regel 25-1 )
  2. Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete ( MUA ). Inverkan av berg i dagen och jordfast sten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  3. Trädrötter på spelfältet på hål 4, 7, och 9
  4. Stenbeklädda delar av spelfältet på hål 1, 16, 17, 18.

 

  1. Mark under arbete ( regel 25-1 )

Alla vitmarkerade områden betraktas som onormala markförhållanden.

 

  1. Oflyttbara hindrande föremål ( regel 25-2 )
  2. Samtliga avståndsmarkeringar på banan markerar till mitt på green och är oflyttbara hindrande föremål

Sten i bunker är flyttbara, hindrande föremål

 

Avståndsmätare. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare, under fastställd rond, använder avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel ( t.ex höjdskillnader eller vindhastighet ) bryter spelaren mot Regel 14:3