Samtliga medlemmar i Trelleborgs Golfklubb kallas till medlemsmöte, Parken i Trelleborg, tisdag 17/10 kl.1800. På agendan står presentation av verksamheten och de planerade projekt som är antagna av styrelsen.
Hur går det med Visionen – Sveriges bästa Links ? Det är nu ett par år sedan banarkitekt Johan Benestam kontaktades och vad har hänt sedan dess ? Hur långt är vi komna med projektplanen för banan. Till detta projekt finns även en idé om att anlägga en korthålsbana med 6 hål. Hur skall vi finansiera projekten och när skall dom genomföras. Detta vill vi  presentera.
Hur fungerar arbetet med vår nya organisation sedan bolagsbildningen, för snart 2 år sedan ? Vilka resultat ser vi ?
Medlemsundersökningen 2017. Vilka svar har medlemmarna givit och hur arbetar vi med dessa ? En detaljerad redovisning av undersökningen skall presenteras.
Vision 50/50 är också ett projekt som startats i samarbete med Svenska Golfförbundet. Vi är en av 20-talet klubbar som bedriver detta arbete. Varför ? Vad vill vi uppnå ?
Våra fastigheter. Det finns en idé och en, ännu icke fastställd plan på att göra vid på Golfgården, maskinhallen. Hur ser dessa idéer ut och vad vill vi åstadkomma ?
-“Ja, frågorna är många. Ännu fler än planerna och projekten men som en del i medlemstrivsel och klubbtillhörighet vill vi delge så mycket som möjligt av arbetet”, berättar styrelseordförande i föreningen, Lars Licke tillsammans med ordförande i driftbolaget Per-Olof Jönsson. Det drar ihop sig till höst-årsmöte och är en av anledningarna till att vi håller medlemsmötet i god tid innan årsmötet.- “Det är stora projekt som är i rullning och vi vill ge alla intresserade en god inblick i verksamhetsplanerna”, säger Lars Licke.

Varmt välkomna till en intressant kväll, 17/10. Parken, Norregatan 46 i Trelleborg // Styrelserna för Trelleborgs Golfklubb och Trelleborgs GK AB