30-31/5 kommer 1/3 av klubbens medlemmar att få ett utskick från “Golfspelaren i Centrum”
Golfspelaren i centrum, är en medlemsundersökning som skickas ut till samtliga seniorer i klubben under tre omgångar i år. Detta arbetsverktyg testades i höstas och har visat sig vara till stor hjälp för många klubbar, så även för oss. Första omgången skickas nu. Mitt i sommaren kommer nästa tredjedel att få ta del av undersökningen och sista delen av medlemmarna får till hösten.  Vi ber om din hjälp att ta några minuter i anspråk att fylla i undersökningen. Det är värdefull information till klubbens samtliga funktioner som vi kommer att arbeta med. Mailet kommer tisdag eller onsdag. Det ska vara en tydlig avsändare så att det inte förväxlas med skräp-post. Tack på förhand.