30 maj genomförs första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st. Undersökningen sänds ut från det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad medlemmarna har för syn på verksamhet och anläggning.

Undersökningen går ut via mail vid tre tillfällen per säsong, till en tredjedel av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut 30 maj och övriga två 26 juli samt 12 september. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning.

Ditt svar är viktigt. Då utvecklingen av klubben och verksamheten bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför mailet i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail den 30 maj, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i någon av de senare undersökningarna i år.

Tack för din medverkan // Styrelsen