Mål 2016

En sammanfattning av verksamhetsplan som togs fram efter styrelsekonferens i januari

Mycket mer än bara golf.

Vi skall vara kända som en utmärkt golfanläggning med unik naturupplevelse och med trevligt och gästvänligt bemötande för medlemmar och gäster.

 Banan skall förverkligas till en av Sydskånes bästa med bibehållande av sin linkskaraktär med stor golfupplevelse. Banan skall ha utmärkt finish på bana och bantillbehör.

Medarbetarna för bana och kansli ska trivas att jobba hos oss.

Klubbservice med kansli, tränare, krögare och shop skall hålla hög servicenivå med verksamheter lönsamma för alla parter.

Medlemmarna skall trivas med vår verksamhet och klubbkänslan skall utökas genom utökad trivsel i klubbhuset och på banan samt möjlighet att påverka verksamheten.

Idrotten golf skall utvecklas så att vi alla blir bättre golfare, träningsmöjligheterna skall vara inspirerande för alla kategorier av golfare.

Juniorerna skall utgöra en viktig del av klubbverksamheten för inspiration och satsning mot elitspel.

Sponsorer skall se oss som en naturlig samarbetspartner där insatsen ger mångfalt tillbaka.

Fastigheterna skall förvaltas för värdebestånd och medlemmarnas trivsel och utgöra en central funktion i verksamheten.

Ekonomin skall vara i balans för större frihet att utveckla verksamheten.

Miljöföreningar och Kommunen skall uppleva oss som goda företrädare.