En4Skåne samarbetet upphör 2019-12-31

Styrelserna på Söderslätts GK och på Tegelberga GK har inför 2020 valt att gå ur En4Skåne samarbetet.
Orsaken till beslutet är att skapa större tillgänglighet på Söderslätts GK och Tegelberga GK i första hand för medlemmar men även för greenfeegäster.
Därmed avslutar vi det nuvarande samarbetet med Trelleborgs GK och Vellinge GK från och med 1 januari 2020.

// Styrelserna för Söderslätts GK och Tegelberga GK

 

Bäste medlem

Efter 12 säsonger är samarbetet avslutat. Vid ett möte igår kväll, som hölls på Söderslätts GK med respektive ordförande samt klubbchefer, meddelades beslutet enligt texten i förra stycket.

Praktiskt innebär det att avtalet gäller året ut. Vi är överens med Vellinge GK om att fortsätta med samma förutsättningar under 2020.
-“Styrelsen på Trelleborgs GK vill även fortsättningsvis erbjuda så stort medlemsvärde som möjligt och då är det glädjande att vi fortsätter samarbetet med Vellinge GK” hälsar vår ordförande, Lars Licke.
-” Det kommer säkerligen nya möjligheter inför stundande säsonger men naturligtvis för tidigt att våga spekulera” avslutar Lars som träffar styrelsen ikväll.

När vi träffas på medlemsmöte, 16/10, kommer vi säkerligen att kunna presentera en bättre bild av hur styrelsen ser på framtiden med eventuellt utökat samarbete och vad avslutandet av 4-Skåne samarbetet innebär för närmsta framtiden men även i en förlängning.

Avslutningsvis vill vi poängtera att detta beslutet kom plötsligt och oväntat vilket gör att nya besked om framtiden är väldigt svåra att ge i nuläget men att vi fortsättningsvis vill vara det självklara valet samt presentera attraktiva medlemsförmåner.

// Håkan Johansson
Klubbchef