Beroende av ditt resultat under en handicaprond kan det hända att du ska förändra din exakta handicap genom att sänka eller höja den.

Om du varken ska sänka eller höja din exakta handicap kallas det för att du har spelat “inom buffertzonen”.

Notera att du alltid ska registrera en handicaprond, oavsett om du sänkt eller höjt din exakta handicap eller om du spelar inom buffertzonen.

Registrera dina handicapronder under “Min golf” på www.golf.se i eller GIT-terminalen på golfklubben omedelbart efter ronden.

I tabellen nedan kan du se de olika gränser för poängen som gäller för buffertzonen. Om du har lägre poäng än buffertzonen ska du höja din exakta handicap. Om du har 37 eller fler poäng ska du sänka din exakta handicap.

HANDICAPGRUPP       BUFFERTZON

1: -4,4                             35 – 36

2:  4,5 – 11,4                   34 – 36

3:  11,5 – 18,4                 33 – 36

4:  18,5 – 26,4                 32 – 36

5:  26,5 – 36                    31 – 36

 

LÄGG TILL NÄR                     FÖR VARJE

POÄNG ÄR SÄMRE              POÄNG ÖVER 36

ÄN BUFFERTZON                 MINSKA MED

1: 0,1                                        1: 0,1

2: 0,1                                        2: 0,2

3: 0,1                                        3: 0,3

4: 0,1                                        4: 0,4

5: 0,2                                        5: 0,5

 

Du som har spelrätt och officiell handicap.

Så länge du har spelrätt kan du inte själv reglera din handicap via Min golf på golf.se. Istället anmäler du ändringar till receptionen. Min golf är bara öppen för medlemmar.