Ett välbesökt höst-årsmöte avklarades förhållandevis snabbt. Kvällen inleddes med utdelning av priserna för säsongstävlingarna. Närvarande vinnare i de olika tävlingarna mottog välförtjänt sina troféer. Klubbmästare Bengt Skoog, KM hcp 1 Hans Östling KM, hcp 2 Bengt Skoog, KM hcp 3 Ingvar Johansson, KM junior/pojkar Jacob Lindh, KM junior/flickor Tina Håkansson, KM knatte/pojkar Albin Holmer-Wärneryd, KM knatte/flickor Tova Jönsson. Sommarcupen A Linus Jönsson, Sommarcupen B Liam Floridan, Sommarcupen C Max Nilsson.  TisdagsMasters Agneta Borg, OnsdagsMasters Bengt Skoog, VeteranCupen Ronny Regmyr.

Därefter hölls mötet av ordf. Lars Licke med Pia Dahav vid sin sida. Protokollet finns tillgängligt så snart det är justerat. Emil Borin redogjorde för prognosen av 2017 som pekar på ett knappt plusresultat samt budgeten för 2018 som också är svagt optimistisk i paritet med årets prognos. Bland några av besluten kan nämnas att årsavgiften för fullvärdig 4-Skåne+ medlem höjs med 300,- samtidigt som klubbtjänstavgiften för 2018 och framåt, tas bort. Nya medlemskapstyper införs med enbart spel på Trelleborgs GK, veckans alla dagar, senior 5700,- samt för medlemmar 80 år eller äldre 4950,- . Även greenfee-medlemskapen höjs med 55,-

Till styrelseuppdrag valdes några nya namn. Lars Licke omvaldes till ordförande och tackade för förtroendet. Anders Dahlström, Mona Ter Laak och Pia Dahav lämnade sina uppdrag. Anders Dahlström har varit verksam i klubben och styrelsen under minst 15 år med ansvar för bl.a. fastigheterna och avtackades med blommor och present.
Nyval till styrelsen är Kenneth Mårtensson, Sten-Inge Alm och Finn Kajson.

Efter några få frågor och behandling av inkommen motion tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet med att uttrycka klubbens förhoppningar om ett fantastiskt bra golf-år, 2018.