Banråd

Banrådet, som leds av ordförande Lars Licke, arbetar med utveckling och förvaltning av vår bana samt skall
vara länken mellan medlemmarna, styrelse och banchef. Banrådet tar fram
förslag och beslutsunderlag för banans utveckling.
Skötseln av banan och eventuella ändringsarbeten ska ske inom ramen för
befintliga överenskommelser med berörda myndigheter och Trelleborgs
biologiska förening.
Efter beslut i styrelsen är banrådet det verkställande AU som skall
tillse att beslut förverkligas. Fr.o.m. 2016 arbetar banrådet tillsammans med
golfbanearkitekt, Johan Benestam. Utifrån en banutvecklingsplan arbetar ett förstärkt
banråd nu strategiskt mot “Sveriges bästa Links”