När Nu Helen tyvärr slutar så har vi sett oss om efter en efterträdare att axla hennes roll inom klubben. Vi har i samband med detta även valt att skapa en delvis ny organisation i verksamheten. Den förändring vi gör är att inrätta tjänst som Klubbchef vilket omfattar ansvaret för den dagliga driften på anläggningen. Största förändringen är att vi får verksamhets -och personalansvarig på plats, både vad gäller administration, aktiviteter och bana. Det känns bra att kunna göra denna förändring vilket skapar ökad närvaro, trygghet och stabilitet för vår personal, medlemmar och samarbetspartners.
Vi har haft förmånen att kunna hitta en lämplig kandidat i de egna leden vilket är positivt då medarbetaren vi anställt har god kännedom om klubbens verksamhet och traditioner. Den vi lyckats knyta till oss är Håkan Johansson som Ni sedan tidigare känner som styrelseledamot med ansvar för Marknad och som klubbens distriktsdomare. Måndagen 26/1 blir Håkans första arbetsdag hos oss. Vi hälsar Håkan välkommen och önskar honom – Lycka till! // Styrelsen