Med hänsyn till rådande läge med Covid-19 har styrelsen valt att ställa in informationsmötena med er medlemmar 9-19/11. Vi håller oss underrättade om vad region Skånes rekommenderar när det gäller möten och återkommer med nya datum längre fram.