Medlemmar i Trelleborgs Golfklubb kallas till ordinarie Årsmöte.
Mötet kommer att hållas i klubbhuset.
Dag & Tid: 14/6 18.30.
Handlingar finns tillgängliga nedan.

Årsmötet föregås av ett medlemsmöte digitalt klockan 18:00. Detta möte hålls av ordförande Per-Olof Jönsson och klubbchef Håkan Johansson

Välkommen // Styrelsen