För att hålla nere kostnaderna så har vi sedan ett par år tillbaka obligatorisk Klubbtjänst. Det innebär att du ska utföra någon form av praktiskt arbete i minst fyra timmar. De aktuella arbetena ser du på hemsidan och via e-mail. Du får gärna komma med egna uppslag på vad du tycker ska göras och vad du kan tänkas åta dig. De som av en eller annan anledning inte kan delta i Klubbtjänsten debiteras på 350 kr/år.

Populära klubbtjänstarbeten

  • Golfvärd
  • Starter
  • Tävlingsfunktionär
  • Hjälpa till med trädgårdsarbete runt klubbhuset och ute på banan
  • Hålvärd,  listan på hålvärdar för 2016 hittar du här