TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna med god och snabb information om planer och aktiviteter.