Inför stor publik avgjordes ”gåsa-golfen” årets sista tävling vilken spelas som Långgolf. Tävlingssponsor är Åke P Fågel & vilt.
Banan förvandlades till 9 långa och utmanande hål där spelarna gjorde upp i 3 olika klasser och fick endast tillgodoräkna sig 75% av spel-Hcp.
Resultat Gås finns bifogad