Marknadskommittén arbetar med marknadsföring och profilering av vår anläggning mot samarbetspartners, gäster och medlemmar.

Styrelsen har antagit den nya visionen som presenterats av Marknadskommittén –“Sveriges bästa Links”

Möjligheterna att genom samarbetsavtal med företag beträffande reklamaktiviteter etc. stödja klubbens ekonomi skall utnyttjas i den omfattning kommittén finner det möjligt och lämpligt.
Marknadskommittén behöver hela tiden utvecklas och då behövs också nya, engagerade kommittéaktiva. Du som känner att du vill arbeta med klubbens framtid är välkommen till Marknadskommittén.
Klubbens godwillskapande åtgärder skall sammanfattas i en marknadsplan som upprättas och hålles aktuell genom kommitténs försorg.