Samtliga medlemmar i Trelleborgs Golfklubb kallas till medlemsmöte, Parken i Trelleborg, tisdag 13/11 kl.17.00. På agendan står presentation av verksamheten och de planerade projekt som är antagna av styrelsen.
Hur går det med Visionen – Sveriges bästa Links ? Det är nu ett par år sedan banarkitekt Johan Benestam kontaktades och vad har hänt sedan dess ? Hur långt är vi komna med Masterplan.
Våra fastigheter. Det finns en idé och en, ännu icke fastställd plan på att göra vid på Golfgården, maskinhallen. Hur ser dessa idéer ut och vad vill vi åstadkomma ?
-“Ja, frågorna är många. Ännu fler än planerna och projekten men som en del i medlemstrivsel och klubbtillhörighet vill vi delge så mycket som möjligt av arbetet”, berättar styrelseordförande i föreningen, Lars Licke tillsammans med ordförande i driftbolaget Per-Olof Jönsson.

Vi har 90 minuter till vårt förfogande och därefter startar vi höstårsmötet 2018

Varmt välkomna till Parken, Norregatan 46 i Trelleborg // Styrelserna för Trelleborgs Golfklubb och Trelleborgs GK AB