Efter mer än 20 år av ideellt arbete, varav de senaste 13 som ordförande, väljer nu Lennart Eriksson att kliva av sina uppdrag. Det är med stor respekt vi ser tillbaka på den tid och alla de timmar som Lennart lagt ned för Klubben. Stora händelser och förändringar finns på listan av vad Lennart varit med om när vi ser tillbaka. Det var även Årsmötets uppfattning. Lennart har varit och är en stor tillgång för Trelleborgs Golfklubb vilket gör att han förtjänar utmärkelsen som Hedersmedlem. Stort grattis till en välförtjänt utmärkelse.
Till ny ordförande i klubben valde årsmötet Lars Licke. Vi känner Lars som en framgångsrik entreprenör och senast som krögare på Golfkrogen. Lars har flera år av ideellt arbete i klubben och hans engagemang i föreningen gör att vi tror att det är absolut rätt person att ta över efter Lennart. Vi önskar Lars välkommen till styrelsearbetet och önskar honom och övriga styrelseledamöter lycka till.
Henric Borg avtackades för flera års styrelsearbete som ordf i Junior/Elit kommittén i vilken han kommer att arbeta vidare. Till nya styrelsemedlemmar valdes Paul Welen, ordinarie och Kjell-Åke Måryd, suppleant. Hela styrelsen presenteras här