Ordningsregler
– För spel på banan krävs medlemskap i Trelleborgs Golfklubb eller annan svensk klubb
ansluten till Svenska Golfförbundet eller i utländsk klubb. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter dokumenterade genom medlemskort.
Vid anmodan skall giltig medlemsbricka alt kvittens på erlagd greenfee kunna visas. I övrigt gäller traditionellt golfvett och speltempo.
Hund får medfölja men skall vara kopplad.
Kontroll kan göras av personal, styrelseledamot eller av därför utsedda.