På söndag är det fältskytte på banan mellan kl 8:30-13:00. Banan och klubbhuset då helt stängt. Det går inte ens att ta sig ner till klubbhuset då det är skyttetävling på hela banan. Alltså ingen åtkomst ens till bagboden.

Vänligen respektera detta.