Sveriges bästa Links.

Antagen på Vår-årsmötet 2017.
Utdrag ur verksamhetsplanen tillsammans med en Masterplan för hela anläggningen ( är under framtagande ) skapar vår vision.

  • Vi ska ge medlemmar och gäster möjlighet att utöva golfspel under avkopplande och trivsamma former på en naturskön golfanläggning.
  • Medlemmar och gäster skall ha tillgång till ett klubbhus som upplevs som en levande mötesplats.
  • Medlemskap för familjer skall underlättas för att därigenom stimulera familjegolf.
  • Vi ska erbjuda aktiviteter för att öka värdet i golfupplevelsen.
  • Vi strävar efter balans mellan olika intressen där medlemmarnas behov av tillgänglighet till anläggningen sätts i första hand.
  • Vi skapar förutsättningar för medlemmar att vidareutvecklas oavsett ålder eller spelskicklighet.
  • Vi arbetar för att introducera nya medlemmar samt att behålla befintliga medlemmar.
  • Vi håller medlemmarna väl informerade om vad som händer i klubben. Detta sker via anslagstavla, hemsida och sociala medier.
  • Vi är en viktig social knutpunkt i Trelleborg och strävar därför efter att ha goda relationer till företag och organisationer i närområdet.
  • Vi skall ha ett gott anseende i golfsverige.