Banan

Väldigt blött och mer nederbörd väntas. 

  • Absolut förbjudet att beträda greenerna vid frost eller fruset
  • Bilförbud tillsvidare
  • Använd gärna slagmatta eller spela från peg även på fairway´s
  • Vi ber som vanligt om hjälp med att ni lagar uppslagen torv och nedslagsmärken. Använd gärna sand
  • Lägesförbättring med en klubblängd på finklippta delen av spelfältet