Banan 

 

  • Ordinarie spel -och tävlingsregler gäller då särskilda restriktionerna för Covid är borttagna
  • Bollen skall ”hålas” och flaggstången får stå kvar.
  • Normalt förfarande vid besök i bunker
  • Vi ber som vanligt om hjälp med att ni lagar uppslagen torv och nedslagsmärken.
  • Nya tee´s lagda på en del hål. Lägg gärna tillbaka uppslagen torv, även på tee samt använd sand

 

Varmt välkomna!