Banan

  • Från och med måndag 7/11 kommer vi att flytta en del utslagsplatser. Temperaturen är fortfarande väldigt gynnsam för växtlighet och vi passar på att låta en del tee-område få återhämta sig. Det blir mattor på de flesta av korthålen med gemensam utslagsplats för 44/49/53
  • Under vintern är banan EJ hcp-grundande från tee 53 då den ej motsvarar totallängd enligt slope. Vid spel från tee 53, räkna slag från tee 49 enligt slope-tabellen
  • Fortsatt gäller lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet