Banan

  • Med start måndag 20/3 kommer vi att succesivt öppna banan igen med ordinarie uppsättning.
    Vinterflaggorna tas in och skulle det bli frost eller snö kommer vi att stänga banan.
    Bilförbudet hävs fr.o.m. vecka 13.