Banan
fullt öppen med ordinarie spelfält

 

  • Absolut förbjudet att beträda greenerna vid frost eller fruset
  • Vi ber som vanligt om hjälp med att ni lagar uppslagen torv och nedslagsmärken. Använd gärna sand. Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet