Kommittéer

TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna med god och snabb information om planer och aktiviteter.

Tävlingskommittén

Kenneth Björner – ordförande
Jackie Ganslandt
Sten-Inge Alm
Magnus Dahl
Tina Ganslandt
Alf Bengtsson
Kjell-Åke Måryd

Tävlingskommitén omfattar även Dam- och Herrkommittén och arbetar
med planering och hantering av tävlingsarrangemang och de ansvarar för
tävlingsledning.
Tävlingsverksamheten i klubben skall genom att medlemmarna erbjuds ett
omväxlande program stimuleras till ett högt deltagande.

Medlemskommittéen

Medlemskommitténs uppgift är att se till att svara på medlemmarnas frågor och försöka uppfylla medlemmarnas önskemål.
Att årligen bjuda in nya medlemmar till ett infomöte.

Ansvarig för arbetet i denna kommitté är Sten-Inge Alm, 
sten-inge.alm@outlook.com

Vad är en fadder?

Faddrar är frivilliga medlemmar i Trelleborgs Golfklubb som ställer upp som stöttande spelpartner för nybörjare & nya medlemmar.

Syftet med den fadderledda golfen är: 
– öka spelskickligheten hos nybörjare och medlemmar
– ge bättre regelkunskap och insikter om vett och etikett inom golfen
– knyta eller förnya kontakter mellan medlemmar


Faddergolfen är kostnadsfri 
om du har gått nybörjarutbildning på Trelleborgs GK.

Att tänka på för nybörjare vid spel med fadder:
Om du är vuxen tar du med dig din utbildningsbok.

Om du är junior så tar du med dig de träningskort som är speciellt utformat för Trelleborgs GK.

Har du frågor om faddergolf så kontaktar du golfshopen och så förmedlar de kontakt med Sten-Inge som är samordnande för faddergolfen. Besök shopen eller ring 0410-330480

Seniorkommitté

Kommittén leds av Kjell-Åke Måryd. Syftet är att arrangera sammankomster som är öppna för samtliga och inbjuder till spel i organiserad former med jämna mellanrum. 
Seniorträffen spelas på måndagar. Datum och anmälan hittar du på ”min golf” och tävlingsprogrammet

Herrkommittéen

Herrkommittén 2024

Ordförande – Jackie Ganslandt, ganslandt52@gmail.com

Serielag 
H40 1 – Kalle Larsson, integralmannen@icloud.com
H50 1 – Kenneth Björner, kenneth.bjorner@folksam.se
H60 1 – Kenneth Mårtensson, kennethmartensson@outlook.com
H70 1 – Bengt Håkansson, bengt4337@hotmail.com
H70 2 – Thomas Lööv, thloov@hotmail.se
H75 1 – Sven-Erik Svensson, sestbg155@gmail.com
H80 1 – Kjell-Åke Måryd, kjelle.maryd@gmail.com
OB laget – Bo Ganslandt, bo.ganslandt@telia.com

Damkommittéen

 

Damkommittén informerar

 

Andra aktiviteter/tävlingar
Kommande damtävlingar på Trelleborgs GK hittar du i tävlingsprogrammet som bl.a. finns på hemsidan

Seriespel

 D70 – Britt-Marie Walltorp, walltorp@hotmail.com

Blomsterflickorna
De populära blomsterflickorna är på tisdagar med start den 6/4:
Slaggolf 18 hål eller 9 hål. Du behöver inte föranmäla dig. Det är bara att dyka upp vid halv niotiden.

Samling: kl 8.30
Lottning av bollar: kl 8.45
Första bollen går ut: kl 9.00
Alla är välkomna

Lycka till med golfsäsongen

Junior- & Elitkommittéen

Ordförande Emil Dahlberg 
Patrik Wiberg
Patrik Reslow

Mer info om juniorverksamheten

Juniorträning

Frivilliga bangruppen

Denna grupps leds av Bengt Håkansson, bengt4337@hotmail.com. Gruppen träffas, efter överenskommelse om säsongsstart, tisdagar 8.00 vid Maskinhallen och fördelning av arbetsuppgifter.

Valberedningen

ordf. Kenneth Björner, kenneth.bjorner@folksam.se

Magnus Dahl
Anette Alm
Lars Licke