Kommittéer

TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna med god och snabb information om planer och aktiviteter.

Tävlingskommittén

Kenneth Björner – ordförande
Jackie Ganslandt
Sten-Inge Alm
Magnus Dahl
Tina Ganslandt
Alf Bengtsson
Kjell-Åke Måryd

Tävlingskommitén omfattar även Dam- och Herrkommittén och arbetar
med planering och hantering av tävlingsarrangemang och de ansvarar för
tävlingsledning.
Tävlingsverksamheten i klubben skall genom att medlemmarna erbjuds ett
omväxlande program stimuleras till ett högt deltagande.

Medlemskommittéen

Medlemskommitténs uppgift är att se till att svara på medlemmarnas frågor och försöka uppfylla medlemmarnas önskemål.
Att årligen bjuda in nya medlemmar till ett infomöte.

Ansvarig för arbetet i denna kommitté är Sten-Inge Alm
sten-inge.alm@outlook.com

Medlemskommittén ingår som en del av Marknadskommittén. Till kommittén finns hängivna faddrar.

Vad är en fadder?

Faddrar är frivilliga medlemmar i Trelleborgs Golfklubb som ställer upp som stöttande spelpartner för nybörjare & nya medlemmar.

Syftet med den fadderledda golfen är: 
– öka spelskickligheten hos nybörjare och medlemmar
– ge bättre regelkunskap och insikter om vett och etikett inom golfen
– knyta eller förnya kontakter mellan medlemmar


Faddergolfen är kostnadsfri 
om du har gått nybörjarutbildning på Trelleborgs GK.

Att tänka på för nybörjare vid spel med fadder:
Om du är vuxen tar du med dig din utbildningsbok.

Om du är junior så tar du med dig de träningskort som är speciellt utformat för Trelleborgs GK.

Har du frågor om faddergolf så kontaktar du golfshopen och så förmedlar de kontakt med Sten-Inge som är samordnande för faddergolfen. Besök shopen eller ring 0410-330480

Marknadskommittéen

Marknadskommittén arbetar med marknadsföring och profilering av vår anläggning mot samarbetspartners, gäster och medlemmar.

Styrelsen har antagit den nya visionen som presenterats av Marknadskommittén –“Sveriges bästa Links”

Möjligheterna att genom samarbetsavtal med företag beträffande reklamaktiviteter etc. stödja klubbens ekonomi skall utnyttjas i den omfattning kommittén finner det möjligt och lämpligt.
Marknadskommittén behöver hela tiden utvecklas och då behövs också nya, engagerade kommittéaktiva. Du som känner att du vill arbeta med klubbens framtid är välkommen till Marknadskommittén.
Klubbens godwillskapande åtgärder skall sammanfattas i en marknadsplan som upprättas och hålles aktuell genom kommitténs försorg.

Herrkommittéen

Herrkommittén 2022

Ordförande – Jackie Ganslandt, ganslandt52@gmail.com

Serielag 
H40 1 – Kalle Larsson, integralmannen@icloud.com
H50 1 – Kenneth Björner, kenneth.bjorner@folksam.se
H60 1 – Mats Backman, matsbackman@outlook.com
H60 2 –
H70 1 – Bengt Håkansson, bengt4337@hotmail.com
H70 2 – Alf Bengtsson, alf.bengtsson@outlook.com
H75 1 – Kjell-Åke Måryd, kjelle.maryd@gmail.com
H75 2 – Sven-Erik Svensson, sestbg155@gmail.com
H80 1 – Viggo Borg, vibo98@hotmail.com
OB laget – Bo Ganslandt, bo.ganslandt@telia.com

Damkommittéen

 

Damkommittén informerar

Upptaktsträff för damer, onsdag 6/4 18.30 i klubbhuset

Alla är välkomna så att vi kan få en flygande start på en ny säsong för damerna

Andra aktiviteter/tävlingar
Kommande damtävlingar på Trelleborgs GK hittar du i tävlingsprogrammet som bl.a. finns på hemsidan

Seriespel
Damserien – Josefin Dahl, josefindahl93@hotmail.com

Foursomeligan – Malena Björner, malena.bjorner@trelleborg.se

D70 – Britt-Marie Walltorp, walltorp@hotmail.com

Blomsterflickorna
De populära blomsterflickorna är på tisdagar med start den 20 april Slaggolf 18 hål eller 9 hål. Du behöver inte föranmäla dig. Det är bara att dyka upp vid halv niotiden.

Samling: kl 8.30
Lottning av bollar: kl 8.45
Första bollen går ut: kl 9.00
Alla är välkomna

Lycka till med golfsäsongen

Junior- & Elitkommittéen

Ordförande Emil Dahlberg 
Lars Lindh
Patrik Wiberg
Joakim Nilsson
Karl- Erik Larsson
Maria Tegård

Mer info om juniorverksamheten

Juniorträning

Banråd

Banrådet, som leds av ordförande i driftbolaget Per-Olof Jönsson, arbetar med utveckling och förvaltning av vår bana samt skall vara länken mellan medlemmarna, styrelse och banchef. Banrådet tar fram förslag och beslutsunderlag för banans utveckling.
Skötseln av banan och eventuella ändringsarbeten ska ske inom ramen för befintliga överenskommelser med berörda myndigheter och Trelleborgs biologiska förening.
Efter beslut i styrelsen är banrådet det verkställande AU som skall tillse att beslut förverkligas.

Valberedningen

Ordf. Magnus Dahl
Anette Alm
Annika Broberg
Kenneth Björner