Tävla

Tävlingar är de ultimata utmaningarna för oss golfare. Det är nu vi ska visa vad alla träningsronder gett. Därför ordnar vi på Trelleborgs GK ett stort utbud av tävlingar varje år. Dom flesta under högsäsong, men även tidigt och sent på året. Vi varierar tävlingsformerna så att det skall passa alla, men vårt paradnummer är naturligtvis “Tävlingsveckan”. Även i år kommer denna att hållas vecka 29 med start söndagen 12/7.

Alla är välkomna att delta i våra veckotävlingar.

Veterancupen, för herrar 65+ startar 15/4.
FredagsMasters startar 17/4. Det blir deltävlingar på fredag eftermiddagar med samling och start från 12.30. Över hela perioden spelas FredagsMasters som en Eclectic.

Seniorträffen första måndagen i varje månad startar 20/4. 
Tävlingen är öppen för alla 55+, slaggolf i två klasser. Anmälan på www.golf.se eller till Kansli.

Regler för tävling

Allmänna regler för tävlingar.

Tävlingsbestämmelser

1. Anmälningstiden till tävlingar lördagar och söndagar utgår på fredagen kl 09.00. Startlistan anslås fredagen kl 12.00.
Anmälningstiden till övriga tävlingar se anslag. Upplysningar om starttider till tävlingar kan erhållas genom kansliet, tel 0410-33 04 60, eller på golf.se under tävlingar.

2. Efteranmälning kan i mån av plats mottagas före första start mot dubbel avgift.

3. Anmälningsavgiften skall erläggas senast 10 minuter före tävlingsstart.

4. Anmäld spelare som uteblir skall likväl erlägga startavgift.
Anmäld spelare som uteblir utan att meddela tävlingsledare blir avstängd två veckor från allt tävlingsspel.

5. Om ej annat förbehållits är tävlingen öppen för varje spelare med off hcp som är medlem i erkänd golfklubb.

6. För att tävlingen skall genomföras fodras minst 12 startande.
Om mindre än sex anmälts i någon klass tävlar dessa i närmaste klass.

7. Om inget annat anges spelar damer från röd tee herrar från gul tee. Herrar 75 år och äldre får välja gul eller röd tee. Damer och herrar med +36 hcp spelar från gul,svart eller grön/vit.

8. Revidering av spelarens handicap sker efter regler i SGF:s handbok.

9. Startförbud gäller 30 minuter innan första start.

10. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ev. ändring i tävlingsprogrammet.

11. Maxtid för en rond: 4 timmar. Idealtider för 6, 12 resp 18 hål kan komma att fastställas för vissa tävlingar. Vid överskridande av idealtiden kan: a/ varning b/ 2 slags plikt utdömas c/ diskvalificering ske.

12. Alla pristagare skall personligen eller genom ombud vara närvarande vid prisutdelning. ( Tävlingsledare kan ej vara ombud). I annat fall tillfaller priset tävlingskommittén.

13. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare som kan anmäla sig till en tävling.

I första hand gäller Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. I de fall särskilda statuter finns för en tävling skall dessa tillämpas. Därefter gäller dessa klubbens allmänna regler för tävlingar.

HUR ANMÄLER DU DIG
Studera anslaget/hemsida om tävlingen. Kontrollera att du har rätt att ställa upp. Sedan kan du anmäla dig på följande sätt:

På telefon 0410-30460 med GolfID + namn.

När du anmäler dig till klubbens tävlingar godkänner du samtidigt att klubben lägger ut start- och resultatlistor på klubbens hemsida.

OM DU ÅNGRAR DIG
Vill du återta anmälan, avanmäl dig via www.golf.se/mingolf, golfterminalen eller 0410-330460

OBS! Avanmälan måste göras före anmälningstidens utgång. Därefter tas dubbel anmälningsavgift ut för spelare som utan giltigt skäl uteblir från start.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden utgår i regel kl. 08.00 fredagen innan tävling.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Singeltävling  100:-
Par och lagtävlingar 100 :-/st

Tävlingsgreenfee
Greensome och Foursome 150 :-/st
Övriga lag och par tävlingar 200 :-/st

För KM herr och dam samt KM Match herr och dam utgår ingen avgift
För icke medlemmar tillkommer reducerad greenfee.

STARTTIDER
Startlista anslås i regel senast fredagen innan tävling kl 13.00 på www.golf.se/mingolf och i klubbhsuet. I de flesta fall skickas besked om starttider ut per e-post.  När receptionen är bemannad, kan starttider även erhållas på tel. 0410-330460.

 

RÄTT ATT DELTAGA
Spelare med klubbhandicap 36,1 – 54,0
Dessutom får du delta i Två Generationer i par med spelare med officiell handicap.

I öppna tävlingar tillåts dock inte spelare med klubbhandicap från andra klubbar.

Vardagsmedlemmar
Vardagsmedlemmar erlägger tävlingsgreenfee vid tävling.

 

SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT

MATCHTÄVLINGAR
Vid lika resultat efter 18 hål (36 hål) fortsätter ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen. Skiljehål spelas i matchens ordning, dvs man fortsätter på det hål där matchen ursprungligen startades. Handicapslag tas ut på samma hål, som första gången hålet spelades.

Vid lika resultat i lagmatcher, förklaras matchen delad och spelet fortsätts inte.

 

SLAGTÄVLINGAR SOM SPELAS UTAN HANDICAPP
Segrare för tävlingen bestäms genom Sudden death, innebärande spel hål för hål enligt slagspelsregler. Spelare med högre resultat än annan spelare på ett hål avbryter särspelet. Vinnare av tävlingen blir den spelare som på ett hål är den enda med lägsta score. Övriga deltagare i särspelet erhåller andra plats.

Vid särskiljning genom Sudden death spelas följande hål, om spel skett på;

Hål 10, 11 och 18.

Vid lika resultat för andra spelare än de som efter ordinarie rond kommit först bestäms placeringen genom den matematiska metoden. Leder denna inte till särskiljning delas placeringen. HANDICAPTÄVLINGAR
I första hand sker särskiljning genom spelhandicap-metoden och i andra hand efter den matematiska metoden. I sista hand delar spelarna den placering de uppnått.

 

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker som regel efter avslutad klass, om ej annat meddelas.

För att erhålla pris krävs att man är närvarande eller representerad vid prisceremonin annars går priset vidare till nästa placerade spelare.

EGA Exakt Tävlingshandicap

Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2017 räcker det att registrera tre nya handicapronder 2018 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.
Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till tre sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

Sammanfattning: Registrera 4 st handicapronder per år så har ni inför nästa år EGA ETH. Om ni inte har registrerat 4 st handicapronder så bör ni registrera 3 st handicapronder innevarande år för att få EGA ETH.

Ändring av hcp

Beroende av ditt resultat under en handicaprond kan det hända att du ska förändra din exakta handicap genom att sänka eller höja den.

Om du varken ska sänka eller höja din exakta handicap kallas det för att du har spelat “inom buffertzonen”.

Notera att du alltid ska registrera en handicaprond, oavsett om du sänkt eller höjt din exakta handicap eller om du spelar inom buffertzonen.

Registrera dina handicapronder under “Min golf” på www.golf.se i eller GIT-terminalen på golfklubben omedelbart efter ronden.

I tabellen nedan kan du se de olika gränser för poängen som gäller för buffertzonen. Om du har lägre poäng än buffertzonen ska du höja din exakta handicap. Om du har 37 eller fler poäng ska du sänka din exakta handicap.

HANDICAPGRUPP       BUFFERTZON

1: -4,4                             35 – 36

2:  4,5 – 11,4                   34 – 36

3:  11,5 – 18,4                 33 – 36

4:  18,5 – 26,4                 32 – 36

5:  26,5 – 36                    31 – 36

 

LÄGG TILL NÄR                     FÖR VARJE

POÄNG ÄR SÄMRE              POÄNG ÖVER 36

ÄN BUFFERTZON                 MINSKA MED

1: 0,1                                        1: 0,1

2: 0,1                                        2: 0,2

3: 0,1                                        3: 0,3

4: 0,1                                        4: 0,4

5: 0,2                                        5: 0,5

 

Du som har spelrätt och officiell handicap.

Så länge du har spelrätt kan du inte själv reglera din handicap via Min golf på golf.se. Istället anmäler du ändringar till receptionen. Min golf är bara öppen för medlemmar.