Tävla

Årets tävlingsprogram är i det närmaste klart klart. Vi skall lämna till tryck av Tävlingskalendern inom kort så att den finns både här och receptionen till säsongspremiären. Årets första tävling 15/4

Veckotävlingarna kommer att fungera som förra året. VeteranCupen och OnsdagsMasters anmäler ni i Git Tävling.
Öppet för både damer och herrar och valfri starttid. Det finns reserverade tider för Veteranerna, onsdagar från 09.00 samt för Onsdagsmasters från 10.30. Start 5/4

Ni bokar er egen starttid och anmäler till receptionen vid ankomst att ni vill spela tävlingen och erlägger startavgift 50,-. Scorekort eller digitalt resultat lämnas till reception efter avslutad rond. Om det är efter 18.00 lägg i greenfee-inkastet.
Ni som spelar VeteranCupen och även vill spela med Jean och Bosses ”gubbagolf”, behöver anmäla er via Min golf tävling.
Senaste tid för anmälan är måndag 16.00. I anmälan behöver ni svara på frågan om ni vill spela båda tävlingarna. Startlista till kommande onsdag presenteras tisdag lunch. På så vis ser vi fram emot att fler vill deltaga och kan skapa utrymme för samtliga genom att se antal anmälda. Ni vet också när ni skall gå ut på onsdagen, i god tid.

”Hemlösa”
En del av tävlingslediga helgdagar träffas, sedan många år tillbaka, de ”Hemlösa”. En möjlighet för dig som kanske saknar spelsällskap att spela med andra medlemmar. Anmäl dig via Min golf tävling senast torsdag 18.00 innan helgen du vill spela. Ni samlas på övningsgreenen 20 minuter innan första start för att själv fördela bollarna. Ingen startavgift till receptionen och ingen inmatning av resultat.

Tävlingsveckan
Årets tävlingsvecka startar  söndag 16/7 och avslutas lördag 22/7. I vanlig ordning är veckan fylld med spännande och roliga tävlingar, med trogna partners som tävlingsvärdar.
Nytt för 2023 är att vi tjuvstartar med en 9-håls ”kom-igång”, lördag 15/7. Då kan ni lösa startpaket för veckan samt anmäla till de olika dagarna, inkl avslutningen

Väl mött// Tävlingskommittén

 

Regler för tävling

Allmänna regler för tävlingar.

Tävlingsbestämmelser

1. Anmälningstiden till tävlingar utgår vanligtvis 2 dagar innan tävlingsdag och startlista dagen innan. Större tävlingar med nationell arrangör kan förlängning av ett dygn.
Anmälningstiden till övriga tävlingar se anslag. Upplysningar om starttider till tävlingar kan erhållas genom kansliet, tel 0410-33 04 60, eller på golf.se under tävlingar.

2. Efteranmälning kan i mån av plats mottagas 

3. Anmälningsavgiften skall erläggas senast 15 minuter före tävlingsstart.

4. Anmäld spelare som uteblir skall likväl erlägga startavgift.

5. Om ej annat förbehållits är tävlingen öppen för varje spelare med off hcp som är medlem i erkänd golfklubb.

6. För att tävlingen skall genomföras fodras minst 12 startande.
Om mindre än sex anmälts i någon klass tävlar dessa i närmaste klass.

7. Om inget annat anges spelar damer från röd tee herrar från gul tee. Herrar 75 år och äldre får välja gul eller röd tee samt damer 70+ röd eller orange tee

8. Revidering av spelarens handicap sker efter regler i SGF:s handbok.

9. Startförbud gäller normalt 30 minuter innan första start.

10. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ev. ändring i tävlingsprogrammet.

11. Maxtid för en rond: 4 timmar. Idealtider för 6, 12 resp 18 hål kan komma att fastställas för vissa tävlingar. Vid överskridande av idealtiden kan: a/ varning b/ 2 slags plikt utdömas c/ diskvalificering ske.

12. Alla pristagare skall personligen eller genom ombud vara närvarande vid prisutdelning. ( Tävlingsledare kan ej vara ombud). I annat fall tillfaller priset tävlingskommittén.

13. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare som kan anmäla sig till en tävling.

I första hand gäller Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. I de fall särskilda statuter finns för en tävling skall dessa tillämpas. Därefter gäller dessa klubbens allmänna regler för tävlingar.

Vid tävlingsspel kan det förekomma att bilder tas och publiceras på klubbens Facebook eller hemsida.

  ANMÄLNINGSAVGIFTER
  Singeltävling  100:-
  Par och lagtävlingar 100 :-/st

  Tävlingsgreenfee
  Greensome och Foursome 200 :-/st
  Övriga lag och par tävlingar 250 :-/st

  För KM herr och dam samt KM Match herr och dam utgår ingen avgift

  EGA Exakt Tävlingshandicap

  Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap

  Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

  Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

  En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2017 räcker det att registrera tre nya handicapronder 2018 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.
  Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till tre sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

  Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

  Sammanfattning: Registrera 4 st handicapronder per år så har ni inför nästa år EGA ETH. Om ni inte har registrerat 4 st handicapronder så bör ni registrera 3 st handicapronder innevarande år för att få EGA ETH.

  Ändring av hcp

  Beroende av ditt resultat under en handicaprond kan det hända att du ska förändra din exakta handicap genom att sänka eller höja den.

  Om du varken ska sänka eller höja din exakta handicap kallas det för att du har spelat “inom buffertzonen”.

  Notera att du alltid ska registrera en handicaprond, oavsett om du sänkt eller höjt din exakta handicap eller om du spelar inom buffertzonen.

  Registrera dina handicapronder under “Min golf” på www.golf.se i eller GIT-terminalen på golfklubben omedelbart efter ronden.

  I tabellen nedan kan du se de olika gränser för poängen som gäller för buffertzonen. Om du har lägre poäng än buffertzonen ska du höja din exakta handicap. Om du har 37 eller fler poäng ska du sänka din exakta handicap.

  HANDICAPGRUPP       BUFFERTZON

  1: -4,4                             35 – 36

  2:  4,5 – 11,4                   34 – 36

  3:  11,5 – 18,4                 33 – 36

  4:  18,5 – 26,4                 32 – 36

  5:  26,5 – 36                    31 – 36

   

  LÄGG TILL NÄR                     FÖR VARJE

  POÄNG ÄR SÄMRE              POÄNG ÖVER 36

  ÄN BUFFERTZON                 MINSKA MED

  1: 0,1                                        1: 0,1

  2: 0,1                                        2: 0,2

  3: 0,1                                        3: 0,3

  4: 0,1                                        4: 0,4

  5: 0,2                                        5: 0,5

   

  Du som har spelrätt och officiell handicap.

  Så länge du har spelrätt kan du inte själv reglera din handicap via Min golf på golf.se. Istället anmäler du ändringar till receptionen. Min golf är bara öppen för medlemmar.