Junior Polletter - Röd, blå, gul & grön grupp

Alla juniorer som går i en pågående juniorträning får köpa 3 polletter till priset av 1.
Vi kallar detta för juniorpolletter.
Så här funkar det:
• Junioren betalar 10 kronor för 1 pollett
• Golfklubben står för en pollett
• Tränarna & Shopen står för en pollett.
Allt detta är till för att få våra juniorer att träna extra mycket
Regler för juniorpolletter:
• Polletterna är personliga ( man får inte dela med sig till familj och kompisar)
• Man får bara köpa 3 åt gången.
• Har man stått på rangen och slagit upp alla 3 polletterna så är man välkommen ner till shopen igen och köpa 3 nya.

Junior Polletter - Vita grupper

Alla juniorer som går i vit grupp får köpa juniorpolletter & ladda på ett rangekort.
Så här funkar det:
• Junioren köper ut ett personligt SOLO rangekort för 50kr.
• Nu kan junioren ladda på 4 omgångar juniorpolletter på kortet för 40kr. Det innebär att man laddar på 12 dragningar. Ordninarie pris är 100kr för en sådan laddning.
• Golfklubben, tränarna & shopen står som vanligt för mellanskillnaden!
Allt detta är till för att få våra juniorer att träna extra mycket

Regler för juniorpolletter för er i vita grupper:
• Polletterna är personliga ( man får inte dela med sig till familj och kompisar). Om man inte följer detta dras kortet in
• Man får bara ladda för 40kr åt gången.
• Man kan ladda på nytt när det är 3 eller färre kvar på kortet.