Våren 2022 byter vi ut betalsystemet för rangebollar

Informationen och priserna nedan kommer att justeras inom kort när vi vet hur vi kan programmera bollautomaten.

Junior Polletter - Röd, blå, gul & grön grupp

Alla juniorer som går i en pågående juniorträning får köpa 3 polletter till priset av 1.
Vi kallar detta för juniorpolletter.
Varje pollett ger 34 bollar
Så här funkar det:
• Junioren betalar 25 kronor för 1 pollett
• Golfklubben står för en pollett
• Tränarna & Shopen står för en pollett.
Allt detta är till för att få våra juniorer att träna extra mycket
Regler för juniorpolletter:
• Polletterna är personliga ( man får inte dela med sig till familj och kompisar)
• Man får bara köpa 3 åt gången.
• Har man stått på rangen och slagit upp alla 3 polletterna så är man välkommen ner till shopen igen och köpa 3 nya.

Junior Polletter - Vita grupper

Alla juniorer som går i vit grupp får köpa juniorpolletter & ladda på ett rangekort.
Så här funkar det:
• Junioren köper ut ett personligt SOLO rangekort för 50kr.
• Junioren själv betalar 100kr och får som bonus 100 kr extra påladdart av golfklubben och 100kr från shopen. Totalt belopp blir alltså 300kr påladdat på kortet. 
Allt detta är till för att få våra juniorer att träna extra mycket!

Regler för juniorpolletter för er i vita grupper:
• Uttagen på bollkortet är personliga ( man får inte dela med sig till familj och kompisar). Om man inte följer detta dras kortet in
• Man får bara ladda för 100kr åt gången.
• Man kan endast ladda på denna deal i shopen, det går inte via appen GolfMore