Lokala regler 2022

 

FÖR TRELLEBORGS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.trelleborgsgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå. Gränsen definieras av den inre kanten av staketstolparna som omger området.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
  Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 1,16,17, och 18 som bara är definierat på en sida är oändliga.

 

 1. Green (Regel 13)

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.

 1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  b) Oflyttbara tillverkade föremål
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  c) Organiska delar av banan
  Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 2. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Regel -och hcp kommittén vid Trelleborgs GK