Lokala regler 2020

LOKALA REGLER 2020 FÖR TRELLEBORGS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.trelleborgsgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå. Gränsen definieras av den inre kanten av staketstolparna som omger området.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 1,16,17, och 18 som bara är definierat på en sida är oändliga.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Organiska delar av banan
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Tillfälliga, lokala regler under rådande omständigheter

Gäller för Trelleborgs Golfklubb 1 april och tillsvidare

 16.1a Onormala banförhållande
Område på spelfältet som innehåller trädrötter och/eller jordfast sten och grus är att betrakta som Onormala banförhållande och lättnad tillåts.

 16.1c Lättnad för boll i bunker
Enligt rekommendation från R&A regelkommitté, är det eget val att använda kratta för att återställa sitt besök i bunkern. Spelare uppmanas att göra sitt bästa med t.ex skor eller klubba.
Detta kommer att ge ”onormalt banförhållande i bunker” vilket, enligt tillfällig lokal regel ger spelaren alternativ, förutom att spela bollen som den ligger.

– att, i bunkern, droppa bollen utan plikt. Dock ej närmre hål

– att, utanför bunker, i spellinjen droppa bollen med 1 slags plikt

 Övrig uppmaning
Undvik ta ur flaggan. Så lite kontakt som möjligt med metallföremål är att rekommendera

 

Regel -och hcp kommittén vid Trelleborgs GK