Hjärtstartare

Du har väl sett vår hjärtstartare som finns vid entrén i klubbhuset samt i toaletthuset på hål 14

Med hjälp av appen ”Rädda Hjärtat” får du instruktioner om hur du går tillväga i en nödsituation. Appen ger dig möjlighet att ge stöd i en akutsituation, lära dig mer om hjärt-lungräddning samt lokalisera var närmaste hjärtstartare finns. 
Appen är framtagen av Hjärt-Lungfonden och HLR-rådet.