Dagens vinstnummer 2023-12-09

Nr. 32 Vinst 1. 100% återbetalning

Nr. 123 Vinst 2. 50% återbetalning Ann Karlsson

Nr. 13 Vinst 3. 25% återbetalning. Emma Ekbäck som tillsammans med Henrik Rosengren skänker vinsten till självriskinsamlingen

Nr. 121 Vinst 4. Spa-kit

Nr. 37 Vinst 5. Spa-kit Georg Thelander

Alla vinster inlöses och hämtas på kansliet.
Stort tack för allas deltagande och grattis till alla vinnare